FLORA İNFEKSİYONHASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

YAZI DEĞERLENDİRME SÜRECİve ETİK

 

 1. Yeni makale yazar tarafından kaydedildiğinde Editör ve Yardımcı Editörler tarafından değerlendirilir.
 2. FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Helsinki Deklarasyonu etik standartlarına (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) uymayı prensip olarak kabul eder. Bu nedenle deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için, yazının Materyal ve Metod/Hastalar ve Metod kısmında etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir. Çalışmanın yapıldığı hasta veya gönüllüler bilgilendirilerek onayları alınmalı ve bu durum makalenin Materyal ve Metod/Hastalar ve Metod kısmında yazılmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, yazının Materyal ve Metod kısmında çalışmanın Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu (www.nap.edu/catolog/5140.html) prensipleri doğrultusunda yapıldığı ve ilgili kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir. Gerek görülürse editör tarafından etik kurul onayının bir örneği yazarlardan istenebilir.
 3. Kaydedilen makale Editörler Kurulundan ilgili Editöre (Makale editörü) gönderilir.  
 4. Editörler Kurulu Üyesi, Makale Editörü şeklinde yetki ve sorumlulukları devralır. Makaleyi değerlendirir. İntihal ve etik açısından da değerlendirme yapıldıktan sonra aşağıdaki seçeneklerden birine karar verir:
  1. Makale danışmana gitmeden önce istatistik danışmanına gönderilmelidir.
  2. Makale danışmana gidebilir.
  3. Makale bu haliyle danışmana gidemez, ancak düzeltilebilir bir makale ise, Editörler Kurulu adına eleştiri yazılıp düzeltme istenebilir. Düzeltildikten sonra kontrol edilip danışmana gidebilir. Bu kararın verilmesi durumunda ilgili Makale Editörü eleştiri yazıp gönderir ve düzeltilmiş örneği kontrol eder. Yazara revizyon için 15 gün süre verilir.
  4. Makale hiçbir şekilde düzeltilemez ve yöntem hataları varsa; Makale Editörü eleştirisini ve red gerekçelerini yazar. Makale diğer Editörler Kurulu üyeleri bilgilendirildikten sonra Editörler Kurulu adına reddedilir.
 5. Değerlendirme sürecini kısaltmak için makale isimleri gizli tutulan konuyla ilgili 3 danışmana gönderilir. Makale değerlendirme için danışmana verilen süre 15 gün şeklindedir.
 6. Makaleler için danışman değerlendirme sonuçlarına göre “Kabul, Düzeltme-Kontrol ya da Red” kararı verilerek yazara bildirilir.
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.