Untitled Document


Cilt: 16 • Sayı: 1 • Mart 2011
 
Satın Al
 
DERLEME
 
Batı Nil Virüsü İnfeksiyonları
Koçak Tufan Z, Bulut C
1-9
   
KLİNİK ÇALIŞMALAR  
Pandemik İnfluenza (H1N1) 2009 Virüs İnfeksiyonu Epidemiyolojik,
Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
Güner R, Kaya Kalem A, Hasanoğlu İ, Keske Ş, Yapar D, Arslan Gülen T,
Altıntaş D, Yılmaz GR, Taşyaran MA
10-16
   
Bacteroides fragilis Kökenlerinde Enterotoksin (bft) ve
Karbapenemaz (cfiA)
Gen Birlikteliğinin Araştırılması
Toprak Ülger N, İlki A, Balkan N, Özel N, Söyletir G
17-22
   
Bir Dahili Yoğun Bakım Ünitesindeki Acinetobacter baumannii
İnfeksiyonlarının Mortalite Risk Faktörleri: 2 Yıllık Bir Çalışma
Aygencel G, Dizbay M, Türkoğlu M
23-31
   
Thwaites’in Diagnostik Skorlamasının Akut Bakteriyel ve
Tüberküloz Menenjitli Hastaların Ayırıcı Tanısındaki Değeri
Kart Yaşar K, Pehlivanoğlu F, Kehribar A, Şengöz G, Bakar M
32-37
   
OLGU SUNUMLARI  
Seronegatif Lyme Hastalığı: Tanısı Dokuda PCR ile Doğrulanmış
İki Olgu Sunumu
Arslan F, Ergin S, Tabak F, Midilli K, Mert A
38-41
   
Seronegatif Brusella Oligoartriti: Gecikmiş Tanı Alan Bir Olgu Sunumu
Akmirza İnci N, Çelik İ, Ünlü F
42-46
   
Hematolojik Maligniteli İki Hastada Nadir Bir Hastane İnfeksiyonu
Etkeni Olarak Sphingomonas paucimobilis Bakteremisi
Diktaş H, Acar A, Turhan V
47-50
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.