AMAÇ ve KAPSAM


AMAÇ ve KAPSAM

FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 1996 yılında yayın hayatına başlamış olup Bilimsel Tıp Yayınevi'nin süreli yayını olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayımlanmaktadır. FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'nde yayımlanacak yazıların seçiminde hakem değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Araştırma yazıları özellikle desteklenmektedir.

Derginin amacı; İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojiyi ilgilendiren konularda yapılan deneysel çalışmalar, klinik çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa rapor ve editöre mektup türünden yazılar ile okuyucular arası bilgi alışverişini sağlamak ve bilimsel gelişime katkıda bulunmaktır. Yayımladığı yazıların uluslararası temsiline ve atıfına çalışarak ülkemizin bilimsel gelişimine katkıda bulunmak derginin yayımlanma amaçları arasındadır.

Derginin hedef okuyucu kitlesi başta İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Mikrobiyoloji, İç Hastalıkları dallarında çalışan uzman ve asistan doktorlar olmak üzere tıbbın diğer branşlarında çalışan ve infeksiyon hastalıkları ile ilgilenen tüm hekimlerdir.

Abone İşlemleri

1 yıllık abone ücreti (2019)

Kurumlar için: 150 TL

Hekimler için: 125 TL

Tek sayı ücreti: 45 TL

FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, dergiye yıllık olarak abone olan hekimlere düzenli olarak ulaştırılmaktadır. Dergiye www.floradergisi.org adresi aracılığıyla abone olunabilmektedir.

Adres: FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Dergisi

PK  130 Kavaklıdere-Ankara

Telefon: 0312 426 47 47 - 0312 466 23 11

Faks: 0312 426 93 93

E-posta: bilimsel@bilimseltipyayinevi.com

Web sayfası: www.floradergisi.org

Yayım İzni

FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'nde yayımlanan yazılar, resim, şekil, grafik ve tablolar Bilimsel Tıp Yayınevi'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, belli bir sistemde arşivlenemez, reklam ya da tanıtım amaçlı materyallerde kullanılamaz. Bilimsel makalelerde kaynak gösterilmek şartı ile alıntı yapılabilir. Dergide yayımlanan reklamların içeriğinden ilgili firmalar sorumludur.

Reklam Bağlantıları İçin

Ecz. İbrahim Çevik

Bilimsel Tıp Yayınevi

Adres: Bükreş Sokak No: 3/20 06680 Kavaklıdere-Ankara, Türkiye

Telefon: 0532 622 13 23 - 0312 426 47 47 - 0312 466 23 11

Faks: 0312 426 93 93

E-posta: ibrahim.cevik@floradergisi.org

Web sayfası: www.bilimseltipyayinevi.com

Yazarlara Bilgi

Yazarlara bilgi kısmına, derginin basılı örneklerinden ve www.floradergisi.org adresinden ulaşılabilir.

Yazıların Bilimsel ve Hukuki Sorumluluğu

Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Editör, yardımcı editörler ve yayıncı dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Dergimizde asitsiz kağıt kullanılmaktadır.

FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi DOAJ, Emergining Sources Citation Index, Medline EMBASE ve TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından indekslenmektedir.

   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.